در راستای  اجرای طرح بزرگ تحول اداری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز کمیته آموزش ضمن خدمت دانشکده پیراپزشکی ممسنی زیر نظر واحد آموزش ضمن خدمت دانشگاه از مهر ماه سال 1391 با مسئولیت آقای علی قهرمانی فرد تشکیل گردید.
این کمیته در حوزه آموزش و بهسازی نیروی انسانی فعالیتهای چندی اعم از برگزاری دوره های شغلی، عمومی و غیره  را پیگیری می نماید.فعالیتهای این کمیته موجبات ارتقای توان علمی ، آموزشی و اجرایی کارکنان مرکز را فراهم نموده است.
منطبق با دستور العملهای آموزش ضمن خدمت دانشگاه سقف ساعات آموزشی کارکنا در رده های مختلف به ترتیب ذیل می باشد:

1- مدرک کاردانی و پایینتر، سقف ساعات آموزشی 150 ساعت سالانه

2- مدرک کارشناسی ،سقف ساعت آموزشی 130 ساغت سالانه

3- مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر،سقف ساعت آموزشی 120 ساعت سالانه
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-10-24 11:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ