سر آغاز این مرکز آموزشی به سال 1386 باز می گردد که تحت عنوان "مرکز آموزش عالی ممسنی"دانشجویان در رشته های کاردانی بهداشت عمومی گرایش های بهداشت

خانواده و مبارزه با بیماریها و کاردانی فوریت های پزشکی مشغول تحصیل بوده اند و سپس با حذف رشته های کاردانی بهداشت عمومی با رشته کاردانی فوریت های پزشکی

دانشجو پذیرش نموده است

سال 1391 نیز اولین دوره کارشناسی ناپیوسته فوریت های پزشکی جذب گردیده و هم اکنون نیز تمهیدات لازم جهت تاسیس رشته های بهداشت محیط و عمومی نیز تدارک

است.همچنین معاونت آموزشی از بدو تاسیس دانشکده از این مرکز دایر گردیده است.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-11-1 13:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ