تعریف رشته:

رشته سلامت تکنسین دهان و دندان در مقطع کاردانی از جمله رشته های پیرادندانپزشکی می باشد که به منظور تربیت نیروی انسانی ماهر جهت توسعه سطح آگاهی افراد جامعه در زمینه سلامت دهان، پیشگیری از بروز بیماری های دهان و دندان به عنوان یک رشته جدید تأسیس و راه اندازی می گردد. بدیهی است و طبق تبصره 3 قانون الحاق بهداشتکاران دهان و دندان مصوب 27/4/1366، رشته تکنسین سلامت دهان عنوانی کاملاً مستقل از رشته بهداشتکاران دهان و دندان بوده و پذیرفته شدگان در این رشته به هیچ عنوان مشمول تسهیلات مندرج در قانون بهداشتکاران دهان و دندان و اصلاحات و الحاقات پس از آن نخواهد بود .

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-5-1 12:14        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ