معاونت آموزشی 
مهندس مسعود یوسفی
عضو هیات علمی - کارشناسی ارشد بهداشت محیط
تلفن تماس:071-42541387


مدیریت آموزش :
خانم زینب اکبری
 کارشناس ارشد آموزش بهداشت 
تلفن تماس:071-42541384


کارشناس آموزش:
خانم  زکیه موسوی 
کارشناس ارشد آموزش بهداشت
تلفن تماس:071-42541380-داخلی 1


کارشناس آموزش
خانم افسانه سلطانی
کارشناس پرستاری
تلفن تماس:0714-42541380-داخلی 1
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-15 11:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ