نام و نام خانوادگي : مسعود یوسفی 
مرتبه علمي : مربی
  
مدرك تحصيلي : دانشجوی phd مهندسی محیط زیست 
 
آدرس پستي : نورآباد ممسنی-بلوار هفت تیر-جنب هلال احمر-مجتمع آموزش عالی سلامت ممسنی 
 
شماره تماس : 07142541387  
 
نمابر : 07142541387
 
پست الكترونيك :  m_yousefi@sums.ac.ir
 
 
 شرح وظایف:

            - اجراي طرح استاد مشاور در دانشكده
-        - تنظيم شرح وظائف مديران گروههاي آموزشي
-        - تشكيل هسته استعدادهاي درخشان و نظارت بر عملكرد آنها
-        - راند و بازديد باليني از مراكز درماني و بخشهائي كه دانشجويان كارآموزي دارند.
-        -پيگيري و مشاوره امور آموزشي و تحصيلي دانشجويان بصورت موردي
-        -بررسي و پيگيري امور مربوط به تقاضاي دانشجويان در خصوص انتقال ، ميهمان ، انصراف از تحصيل و اخراج بر اساس ضوابط آموزشي موجود
-        -بررسي لازم در امر نياز سنجي كادر آموزشي جهت اعلام نياز به معاونت آموزشي دانشگاه
-        -بررسي و ارسال نتايج نهائي ظرفيت پذيرش دانشجو يان رشته هاي مختلف موجود در دانشكده به دانشگاه 
-        -نظارت بر حضور و غياب اساتيد دانشكده و تذكرات مورد لزوم
-        -دريافت بخشنامه ، دستورالعمل و طرح در شوراي آموزشي دانشكده و انجام اقدامات ضروري و ارسال پاسخ هاي ضروري مربوطه
-        -نظارت بر حسن اجراي مقررات و ضوابط آموزشي دانشگاهي در دانشكده
-        - برگزاري جلسات مستمر با دانشجويان رشته هاي مختلف جهت رسيدگي به امور آموزش و تحصيلي آنان
-        -حضور در جلسات نقل و انتقالات دانشجويان در تابستان
-        -نظارت بر حسن اجراي امتحانات ميان ترم و پايان ترم
-        - نظارت بر حسن اجراي روند ثبت نام دانشجويان
-        - شركت در شوراي مديران بيمارستانها جهت بحث و بررسي مشكلات باليني
-        -پيگيري امور مربوط به برگزاري هفته سلامت و روز معرفي دانشگاه 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-3 10:46        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ