فرايند اخذ درس به صورت معرفي به استاد
 
دانشجو در صورتي مي تواند درس را به صورت معرفي به استاد اخذ نمايدكه:
-          درس مورد نظر را در ترمهاي قبل با نمره مردودي اخذ كرده باشد.
-          كليه دروس تئوري و كارآموزي را گذرانده باشد.
 
مراحل:
- دريافت فرم مربوطه از آموزش دانشكده
- تكميل فرم توسط دانشجو و آموزش دانشكده
- امضاء و مهرمعاون آموزشي و شماره توسط دبير خانه
- ارسال فرم به دانشكده و بخش مربوطه
- تعيين تاريخ امتحان توسط استاد مربوطه
- برگزاري امتحان واعلام نمره توسط بخش مربوطه به اداره كل اموزش
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-7-23 11:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ