فرايند فارغ التحصيلي دانشجو
 
      -          بررسي وضعيت تحصيلي دانشجوتوسط اموزش دانشكده
-          گذراندن كليه دروس مربوط به رشته
-          تكميل كردن فرم تسويه حساب توسط دانشجو از واحدهاي مربوطه
-          براي دانشجويان رشته مامايي فبولي در امتحان جامع مامايي
-          نداشتن سنوات بيشتر از حدي كه مقررات آموزشي تعين كرده است
-          اخذ حداقل معدل كل (12) براي رشته هاي كارشناسي و كارداني و معدل (14) براي رشته هاي كارشناسي ارشد
-          دفاع از پايان نامه براي دانشجويان كارشناسي ارشد
-          اعلام و ارسال فرم فراغت از تحصيل از آموزش دانشكده به اداره كل آموزش
-          بررسي وضعيت دانشجوي فارغ التحصيل از طرف اداره خدمات آموزشي و در صورت كامل بودن مدارك مجوز طرح به دانشجو داده مي شود.
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-7-23 11:37        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ