فرايند صدور گواهي اشتغال به تحصيل
 
- دانشجو بايد در ترمي كه تقاضاي صدور گواهي اشتغال به تحصيل را مي دهد انتخاب واحد داشته باشد.
- تقاضاي صدور گواهي اشتغال به تحصيل به آموزش دانشكده از طرف دانشجو
- بر اساس تقاضاي دانشجو فرم شماره 2 و يا 3 صادر مي شود
- فرم شماره 2 مستقيما" به محل تقاضاي دانشجو صادر مي شود
- فرم شماره3 به اداره كل آموزش ودر صورت تاييد به محل تقاضاي دانشجو صادر مي گردد.
- جهت صدور گواهي به اداره راهنمايي و رانندگي يك قطعه عكس مورد لزوم مي باشد.
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-7-23 11:38        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ