معاونت آموزشی 
مهندس مسعود یوسفی
عضو هیات علمی - کارشناسی ارشد بهداشت محیط
تلفن تماس:071-42541387


مدیریت آموزش :
خانم زینب اکبری
 کارشناس ارشد آموزش بهداشت 
تلفن تماس:071-42541384


کارشناس آموزش:
خانم  زکیه موسوی 
کارشناس ارشد آموزش بهداشت
تلفن تماس:071-42541380-داخلی 1


کارشناس آموزش
خانم افسانه سلطانی
کارشناس پرستاری
تلفن تماس:0714-42541380-داخلی 1
 
شرح وظايف:
 
-          بايگاني كليه نامه هاي رسيده و رونوشت نامه هاي ارسالي در زونكن هاي مربوطه
-          گروه بندي دانشجويان جهت مشاوره در انتخاب واحد طبق اعلام مسئول برنامه    
 -           تشكيل پرونده دانشجويي براي دانشجويان جديد الورود و انتقالي
-          ثبت نام وانتخاب واحد دانشجويان جديدالورود
-          راهنمايي دانشجويان در انتخاب واحد ، حذف و اضافه و حذف نهايي
-          راهنمايي ذانشجويان جهت استفاده از سيستم سما
-          تفكيك كارنامه ها ، تفكيك ليست هاي حضور و غياب ، تفكيك ليست هاي نمره
-           همكاري در امور ارجاعي از طرف معاونت آموزشي
-           حضور و غياب امتحانات پايان ترم وميان ترم
-           وارد كردن نمرات امتحانات در سيستم سما
-          وارد كردن دروس ارائه شده هر ترم در سيستم سما
-          صدور جك ليست جهت دانشجويان
-          توزيع فرمهاي ارزشيابي اساتيد   
-          صدور گواهي اشتغال به تحصيل دانشجويان
-          همكاري در مصاحبه فوريتهاي پزشكي
-          تفكيك كارنامه هاي دانشجويان
-          دريافت معدل كليه ورودي ها از سيستم سما جهت اقدامات لازم
-          تهيه آمار دانشجويان شاغل به تحصيل و فارغ التحصيل در مواقع لزوم
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-15 12:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ