سمت : كارشناس آموزش
 نام ونام خانوادگی: افسانه سلطانی
 شماره تلفن محل کار:4241381-0722
 
شرح وظايف:
 
-          بايگاني كليه نامه هاي رسيده و رونوشت نامه هاي ارسالي در زونكن هاي مربوطه
-          گروه بندي دانشجويان جهت مشاوره در انتخاب واحد طبق اعلام مسئول برنامه    
 -           تشكيل پرونده دانشجويي براي دانشجويان جديد الورود و انتقالي
-          ثبت نام وانتخاب واحد دانشجويان جديدالورود
-          راهنمايي دانشجويان در انتخاب واحد ، حذف و اضافه و حذف نهايي
-          راهنمايي ذانشجويان جهت استفاده از سيستم سما
-          تفكيك كارنامه ها ، تفكيك ليست هاي حضور و غياب ، تفكيك ليست هاي نمره
-           همكاري در امور ارجاعي از طرف معاونت آموزشي
-           حضور و غياب امتحانات پايان ترم وميان ترم
-           وارد كردن نمرات امتحانات در سيستم سما
-          وارد كردن دروس ارائه شده هر ترم در سيستم سما
-          صدور جك ليست جهت دانشجويان
-          توزيع فرمهاي ارزشيابي اساتيد   
-          صدور گواهي اشتغال به تحصيل دانشجويان
-          همكاري در مصاحبه فوريتهاي پزشكي
-          تفكيك كارنامه هاي دانشجويان
-          دريافت معدل كليه ورودي ها از سيستم سما جهت اقدامات لازم
-          تهيه آمار دانشجويان شاغل به تحصيل و فارغ التحصيل در مواقع لزوم
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-10-23 18:59        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ