مشخصات سایر کارکنان دانشکده پیراپزشکی ممسنی
ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
مدرک
1
مصطفی اطهری
 
نگهبان
فوق دیپلم حسابداری
2
محسن مظفری
 
نگهبان
دیپلم
3
میثم حسینی
 
نگهبان
دیپلم
4
سیف اله افشون
 
تأسیسات
دیپلم
5
هاشم انصاری
 
تأسیسات
سیکل
6
فرهام سلطانی
 
تأسیسات
فوق دیپلم برق
7
محمد تقی باستانی
 
خدماتی
دیپلم
8
مهرانگیز سازگار
 
خدماتی
سیکل
9
اسلام میرفردی
 
کمک آشپز
سیکل
10
عبدالرضا میرفردی
 
آشپز
سیکل
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-8-13 10:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ