اين واحد زير نظر معاونت فرهنگي ودانشجويي با هماهنگي شوراي صنفي دانشكده درحال انجام فعاليت مي باشد.
خوابگاه هاي اين مركز  به متقاضيان واگذار ودرحال حاضر بالغ بر 50 دانشجو دراين محل حضور دارند
اين واحد بر حسب شرايط بومي وغير بومي درجهت واگذاري خوابگاه وبا برنامه ريزي نسبت به ارتقائ كيفيت خدمات وبهينه سازي مصرف ، فعاليت خود را ادامه مي دهد.مدارک مورد نیازجهت اخذ خوابگاه دانشجویی:

1-فرم تقاضای سکونت در خوابگاه دریافت فرم

2- فرم تعهد محضری مخصوص بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق رفاه ( ویژه دانشجویان متقاضی خوابگاه و وام دانشجویی) دریافت فرم

3-  فرم تعهد مخصوص خواهران متقاضی خوابگاه دریافت فرم

4- کپی شناسنامه ، کپی کارت دانشجویی
5- دوقطعه عکس

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-8-14 10:46        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ