کارشناس امور دانشجویی

نام و نام خانوادگی:خانم مهتاب جمالی
مدرک تحصیلی:کارشناس بیهوشی
شماره تماس:071-42541383
 پست الکترونیکی:-

شرح وظايف واحد امور دانشجويی: 
- نظارت بر وضعيت رفاهی دانشجويان از قبيل وام های دانشجويی، بيمه حوادث دانشجویی، سلف سرويس و  سرويسهای اياب و ذهاب، تربیت بدنی و خوابگاهها
- نظارت بر روند مراحل ثبت نام و تشکيل پرونده دانشجويان جديدالورود
- پاسخگويی به سوالات مراجعان و بررسی پيشنهادهای دانشجويان در زمينه مسائل مختلف مرتبط به امور دانشجويی
- پیگیری مسائل مربوط به مشاوره دانشجویی (فردی و تحصیلی)
 - هماهنگ کردن بازدید های علمی
 - همکاری در برگزاری جشن های فارغ التحصیلی
 - نظارت بر امور کانون های دانشجویی و انجمن های علمی
  

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-9-10 10:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ