اين مديريت هماهنگ با سياستهاي كلي دانشگاه و بالاخص حوزه معاونت فرهنگي و دانشجويي در راستاي اهداف وچشم انداز نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران ،امور فرهنگي ودانشجويي مركز را برنامه ريزي ، هدايت واجرا مي نمايد.
آنچه كه از اهم فعاليت هاي اين مركز مي باشد شامل موارد ذيل است:

1-هماهنگي با برنامه هاي حوزه معاونت فرهنگي ودانشجويي دانشگاه
2-برنامه ريزي درجهت امور فرهنگي ودانشجويي دانشكده
3-نظارت بر اداره امور خوابگاه ها
4- نظارت بر امور سلف سرويس
5- نظارت بر واحد تربيت بدني
6- تشكيل شوراي فرهنگي و دانشجويي و برگزاري جلسات اين شورا

اعضائ شوراي فرهنگي دانشكده:
1-دكتر مسعود اميريان-رييس شورا
2-خانم زکیه موسوی-دبير شورا
3- مهندس مسعود يوسفي
4- مهدي حيدري
5- اردوان بناوي
6- فرهام فرامرزي
7-نمايندگي نهاد رهبري در دانشكده

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-9-10 10:17        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ