کانون هلال احمر:
کانون دانشجویی هلال احمر
زمان تأسیس : دی ماه 1390
بنی آدم اعضای یکدیگرند                             که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار                     دگر عضو ها را نماند قرار
خداوند متعال در قرآن کریم می فرمایند که ما بنی آدم را کرامت بخشیدیم . پیامبر (ص) و اولیای دین نیز ، دستورات خاص در جهت رعایت حقوق همه انسانها صادر فرمودند و بر آن تأکید نمودند.
نوع دوستی در تاریخ بشری پدیده ای جدید به شمار نمی رود ، از زمان خلقت آدم تاکنون بشریت علی رغم جنگ ها و خصومت ها ، نفرت ها و خشونت ها ، همواره دارای احساسات نوع دوستانه و انسانی فطری بوده است که قلب های ((دونان))های تاریخ را می فسرد و شور کمک را در وجودشان برمی انگیخت .
معرفی کانون
به یاری یزدان یکتا دانشکده پیراپزشکی ممسنی تصمیم به ایجاد کمیته ای به نام کمیته ی دانشجویی جوانان هلال احمر گرفت. تا در راه تقویت روحیه ی قبول مسئولیت و ایجاد شور و شوق خدمت به هم نوعان قدم نهاده و از طریق تأمین تسهیلات ، اقدام به مشارکت مستقیم و غیر مستقیم در برنامه های مختلف از جمله آموزش بهداشت ، کمک های نخستین و امداد و انجام برنامه های عملی نیکوکارانه و داوطلبانه نماید.
اهداف کانون :
1.       جمع آوری اعانات و کمک های مردمی برای آسیب دیدگان در حوادث و جنگها
2.       جذب و تربیت دانشجویان به منظور آماده ساختن آنان در انجام خدمات امدادی و اجتماعی مورد نیاز جامعه به ویژه هنگام بروز حوادث طبیعی و غیرمترقبه
3.       همکاری داوطلبانه در فعالیتهای فوق برنامه برای دانشجویان و نیز برنامه های خدمات بهداشتی و درمانی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی
4.       اردوهای بشردوستانه به مناطق محروم و روستایی
فعالیتهای انجام شده از زمان تأسیس :
1.       برگزاری کارگاه های آموزشی دوره ای هلال احمر
2.       بازدید از خانه سالمندان و مرکز بهزیستی ممسنی
3.       جمع آوری اعانات و کمک های مردمی برای آسیب دیدگان در زلزله
4.       برنامه های ورزشی جهت تقویت قوای جسمانی و روحی اعضاء
5.       ملاقات با بیماران نیازمند در بیمارستان
6.       ساختن weblog کانون دانشجویان پیراپزشکی هلال احمر
 
 
نحوه عضوگیری اعضاء کانون :
1.       تکمیل فرم عضویت توسط دانشجویان جدیدالورود در ایام ثبت نام ورودی دانشگاه
2.       تکمیل فرم عضویت با مراجعه به دفتر مرکزی کانون هلال احمر
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-7-2 13:12        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ