مسئولیت پایگاه بسیج اساتید بر عهده استاد بسیجی محمد انصاری زاده می باشد. نامبرده ازسال 1368 عضو بسیج  و از سال 1391 عضو بسیج اساتید استان فارس می باشند. این واحد باجذب اساتید مومن سعی در ترویج فرهنگ والای بسیج در جامعه دانشگاهی را دارد.


شرح وظایف بسیج اساتید:

1-یافتن و جذباساتید متدین ، انقلابی و کارآمد.
2- شناخت و جذب اساتید به بسیج.
3- ایجاد حلقه های وصل به دانشجویان و بدنه دانشگاهی.
4- انجام اقدامات علمی،پژوهشی،فرهنگی،تبلیغاتی.
5- شناخت شبهات ، تهدیدات ، فرهنگی ، آشکار و پنهان دشمن.
6- تشکیل و توسعه هسته های علمی و پژوهشی اساتید.
7- ایجاد تعامل با سطوح مختلف مدیریتی،علمی،اجرای و نظارتی در دانشگاه در اسلامی  و کار آمد نمودن ......
8- ایجاد تعاملات سازمانی با بسیج دانشجویی دانشگاه.
  9- اداره ، هدایت ، کنترل و پشتیبانی از رده بسیج اساتید در دانشکده ها. 
10- ایجاد زمینه تولید علم ، خلاقیت ، ابتکار و نو آوری.
11-برنامه ریزی بمنظورایجادارتباط اساتید بسیجی با مراکز علمی،صنعتی،کشاورزی،سازندگی
12- تقویت خود باوری و ایجاد اعتماد به نفس در جامعه اسلامی.
13-هدایت و ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های علمی،فرهنگیو تحقیقاتی به دانشجویان.
14-هدایت،حمایت،و جهت دهی به فعالیت های علمی،پژوهشی و پایان نامه های اساتید.
15- بر گزاری کارگاههای علمی،آموزشی و اردوهای علمی و فرهنگی .
 16-تهیه گزارش عملکرد برنامه های بسیج و ارائه به مراجع ذیربط.
 17-بزرگداشت ایام ا... ،مناسبتها،جشنواره ها و اردوهای علمی،فرهنگی و مشارکت فعال در فعالیتهای عمومی.


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-10-30 12:14        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ