واحد شوراي صنفي از سال 1390 تا كنون در اين مركز به طور مستمر درحال فعاليت مي باشد
اين واحد اكنون  داراي 5 عضو زير مي باشد

1-خالق فرزاد
2-حسین ایزدی
3-دماوند گاگشی
4-سروش زارع خفری
5-فرهود تاییدی
كه اعضاي اين واحد از طريق راي گيري با هماهنگي معاونت فرهنگي دانشجويي دانشكده پيراپزشكي از طرف دانشجويان برگزيده ومشغول به فعاليت مي شوند.
وظایف اعضای شوراي صنفي جهت پیگیری امور به شرح ذیل می باشند:

1- رابط امور فرهنگی دانشجویان
2-رابط امور تغذیه و بهداشت
3-رابط امور اسکان وتاسیسات
4- رابط امور ورزشی
5- رابط امور رسیدگی به شکایات وپاسخگویی به انتقادات

 دانشجویان محترم جهت پیگیری امور فوق به رابط مربوطه مراجعه فرمایند و از مراجعه مستقیم به واحدهای اداری خودداری نمایند
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-8-7 12:02        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ