نام ونام خانوادگی مسول واحد:فرهام  فرامرزی

رییس اداره امور عمومی مجتمع آموزش عالی سلامت ممسنی

تحصیلات: کارشناس ارشد حسابداری

سایر مسولیت ها:
حسابدار و رابط تعهدی
رابط بودجه
رابط تربیت بدنی
رابط امور قراردادهای واحد
رابط امور ایثارگران


شرح وظایف:
پیگیری و اجرای دستورات ریاست محترم مجتمع 

نظارت بر حسن انجام کار بر اساس شرح وظایف پرسنل پشتیبانی

نظارت بر ورود و خروج و مرخصی و ماموریتهای پرسنل

تهیه و تنظیم اسناد و صورتهای مالی واحد و رسیدگی بر اسناد کارپردازی و خرید

نظارت و رسیدگی به امور عمرانی مجتمع

پاسخگویی به مطالبات دانشجویان در امور مربوط به خوابگاه  و سلف سرویس و تربینت بدنی و تهیه و تنظیم بودجه ریزی عملیاتی واحد

تهیه و تنظیم قراردادها و همچنین چک لیستها و نظارت بر امور پرسنل شرکتی واحد 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-1-29 13:02        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ