نام ونام خانوادگی:خانم نسرین رزمجویی 

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد آموزش داخلی-جراحی
مرتبه علمی: مربی 

شماره تماس::42541380-071
razmjooyi@sums.ac.ir :آدرس الکترونیکی


با توجه به ضرورت انجام پژوهش جهت دستیابی به پیشرفت درزمینه های علمی و فرهنگی، انجام امور پژوهشی امری اجتناب ناپذیر است
لذا جهت نیل به این هدف فعال کردن مدیریت امور پژوهشی در این مرکز در دستور کار قرار گرفت


شرح وظایف
  راه اندازی واحد پژوهش در دانشکده و ایجاد هماهنگی با معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه های علوم پزشکی 
تشکیل کمیته پژوهشی وبرگزاری جلسات جهت بررسی های علمی و عملی طرح های پیشنهادی
 ایجاد چارچوب کلی پژوهش وتعیین اولویتهای پژوهشی و اطلاع رسانی به مراکز علمی وپژوهشی مرتبط
ایجاد زمینه های همکاری مشترک علمی وپزوهشی با دیگر مراکز مرتبط 
انجام طرح های پژوهشی در قالب همکاری های پایان نامه ای دانشجویی و موارد مشابه

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-11-6 16:52        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ