1- مجتمع آموزش عالی سلامت ممسنی در حال حاضر دارای چند رشته و مقطع می باشد؟

داری یک رشته فوریتهای پزشکی با دو مقطع کاردانی و کارشناسی می باشد

2- این مرکز در صدد جذب چه رشته هایی می باشد؟

-بهداشت عمومی

- بهداشت محیط

- تغذیه

- علوم آزمایشگاهی

3- این مرکز زیر نظر کدام واحد اداره می شود؟
دانشگاه علوم پزشکی فارس

4- مدارک  دانشگاهی ارائه شده این مجتمع از کجا صادر می شود؟
اداره کل آموزش دانشگاه علوم پزشکی شیراز


5- واحدهای زیر مجموعه این واحد کدام است؟

-معاونت آموزشی

- معاونت پشتیبانی

- معاونت فرهنگی و دانشجویی

- مدیریت پژوهشی

6- آیا این واحد دارای خوابگاه خواهران و برادران می باشد؟بله

7- آیا این واحد دارای سلف سرویس می باشد؟بله

9- امکانات و تجهیزات این واحد شامل چه چیزهایی است؟

- کتابخانه

- آزمایشگاه

- سلف سرویس

- سالن تربیت بدنی

- نمازخانه

- سالن پراتیک

- خوابگاه

- سالن اجتماعات
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-3-24 19:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ