این شورا  در سال 1391 در این مرکز تاسیس و با تشکیل 6 کمیته راهبردی در حوزه اجرایی و اد اری شروع به کار کرد.این شورا دارای یک دبیرخالنه دائمی  و مدیریتی می باشد که از زمان تاسیس تا کنون به عهده آقای علی قهرمانی فرد می باشد.با پیگیریهای این شورا و فعالیت کمیته های مربوطه ساختار اداری،آموزش و بهسازی نیروی انسانی ،پیشنهادات و پایش عملکرد کارکنان ارتقا یافته و موجب انسجام بیشتر با هماهنگی مسئولین طرح بزرگ تحول اداری در دانشگاه گردیده است.کمیته های این شورا شامل موارد زیر می باشد:

1- کمیته فناوری اطلاعات
2- کمیته مستند سازی
3- کمیته آموزش  ضمن خدمت و بهسازی نیروی انسانی
4- کمیته پیشنهادات
5- کمیته طرح تکریم ارباب رجوع
6-کمیته دورکاری
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-10-24 11:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ