دبير شوراي تحول اداري دانشكده پيراپزشكي مممسني
 نام ونام خانوادگي:آقاي علي قهرماني فرد
مدرك تحصيلي:كارشناسي ارشد مديريت آموزشي از دانشگاه اصفهان( cv)
تلفن :4221380 داخلي 110
پست الكترونيكي:mamasani_pira@sums.ac.ir
zshali@yahoo.com
اين دبير خانه مسئوليت مديريت وپيگيري كار كميته هاي مربوطه اعم از كميته آموزش وبهينه سازي نيروي انساني-كميته فناوري اطلاعات -كميته اصلاح الگوي مصرف-كميته دوركاري-كميته طرح تكريم ارباب رجوع-كميته مستند سازي و غيرو رابه عهده دارد
اين دبرخانه درسال 1391در دانشكده تاسيس و هماهنگ با برنامه هاي شوراي تحول اداري دانشگاه و در راستاي طرح بزرگ تحول اداري در كشور مشغول به فعاليت مي باشد
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-1-11 14:13        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ