اين كميته از مهر ماه سال 1391 در دانشكده پيراپزشكي ممسني مشغول انجام وظيفه شده كه در مراتب اداري زير نظر دبيرخانه شوراي تحول اداري دانشكده مي باشد
دبير اين كميته خانم مهندس  هنگامه قجري  مي باشد كه افراد ذيل عضو اين كميته مي باشند:
-دكتر مسعود اميريان- رييس كميته
-مهدي حيدري -عضو كميته
-اردوان بناوي -عضو كميته
-علي قهرماني فرد-دبير شوراي تحول اداري
-مسعود يوسفي-عضو كميته
-خانم زكيه موسوي-عضو كميته
اين كميته بصورت ماهانه تشكيل جلسه داده ودر مورد اتوماسيون اداري-زير ساخت نرم افزار-سخت افزار-شبكه-مخابرات  و همچنين برگذاري كلاسهاي مرتبط با امور رايانه فعاليت خود را ادامه مي دهد

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-1-21 14:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ