اعضائ کمیته مستند سازی
این کمیته در راستای اهداف وچشم انداز طرح ارزشمند تحول اداری در دانشکده تشکیل گردیده که فرایند ها وامور جاری مرکز را پیگیری ،احصا و ارتقا می دهد.
اعضای این کمیته عبارتند از:

-- آقای علی قهرمانی فرد- دبیر ومسئول کمیته مستند سازی

-- دکتر مسعود امیریان-رییس شورای تحول اداری

-- مهندس  مسعود یوسفی

-- خانم افسانه سلطانی

--  آقای مهدی حیدری

-- آقای اردوان بناوی
فلوچارت و فرایندهای دانشکده پیراپزشکی ممسنی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-11-29 13:55        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ