پيشنهادات امتياز آور
·         كامل بودن پيشنهاد
·         مرتبط با وظايف شغلي
·         بهبود كيفيت
·         افزايش ايمني
·         كاهش ضايعات
·         گروهي بودن پيشنهاد
·         خلاقيت و نو آوري
·         وجدان كاري
·         بهره وري
·         صرفه جويي ارزي و ريالي
·        رضايت ارباب رجوع
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-7-25 15:46        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ