پیشنهادهای غیرقابل قبول
·         پيشنهادهاي مبهم
·         درخواستهاي شخصي
·         پيشنهادهايي كه جنبه شكايت يا انتقاد داشته و راه حلي جهت رفع مشكل ارايه نشده باشد
·         مواردي كه دقيقا وظيفه فرد محسوب شده و براي ارايه همان پيشنهاد يا انجام همان امور به خدمت دانشگاه درآمده است
        ارايه پيشنهاد و راهكار جهت بهبود روش انجام وظيفه هر فرد مي تواند به عنوان پيشنهاد، قابل بررسي باشد
·         موارد تكراري كه قبلا توسط ديگران ارايه گرديده است
        پيشنهادهايي كه مستقيما از طرح هاي ديگران گرفته شده باشد
·         بيان تجربيات قبلي انجام شده در دانشکده
·          مواردي كه خارج از ماموريت و فلسفه وجودي دانشگاه باشد
·         مواردي كه قبلا در دستور كار دانشگاه قرار گرفته باشد يا دستورالعمل اجرايي در مورد آن وجود داشته باشد
·         پيشنهادهاي هزينه بر (در حد زياد)
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-10-24 11:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ