شماره تماس واحد های مختلف دانشکده پیراپزشکی ممسنی
ردیف
واحد
شماره تماس
1
ریاست دانشکده
 
07224241380
2
آموزش وIT
 
07224241381
3
نگهبانی
 
07224241382
4
کتابخانه
 
07224241383
5
امور دانشجویی و امور فرهنگی
 
07224241384
6
کارگزینی و حسابداری
 
07224241385
7
حراست
 
07224241386
8
معاونت آموزشی و فاکس دانشکده
 
07224241387
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-7-12 17:07        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ