متن استاتیک شماره 54 موجود نیست
  • 1402/08/29
  • - تعداد بازدید: 218
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
مجتمع آموزش عالی سلامت ممسنی

برگزاری جشن رویش جهت دانشجویان جدیدالورود رشته بهداشت عمومی 1402

برگزاری جشن رویش جهت دانشجویان جدیدالورود رشته بهداشت عمومی 1402

  در روز  چهارشنبه 10 آبان 1402، دانشجویان جدید الورد 1402 رشته بهداشت عمومی، همراه با تعدادی از کارکنان جهت دیدن مکان های متبرکه و محل های دیدنی شهرستان ممسنی رفتند و پس از آن در اتاق ریاست با حضور تعدادی از کارکنان و  تبریک  قبولی دانشجویان در مجتمع این روز را جشن گرفتند.  

  • گروه خبری : اخبار,اخبار واحدها
  • کد خبری : 92296
کلیدواژه

تصاویر

  در روز  چهارشنبه 10 آبان 1402، دانشجویان جدید الورد 1402 رشته بهداشت عمومی، همراه با تعدادی از کارکنان جهت دیدن مکان های متبرک   در روز  چهارشنبه 10 آبان 1402، دانشجویان جدید الورد 1402 رشته بهداشت عمومی، همراه با تعدادی از کارکنان جهت دیدن مکان های متبرک