متن استاتیک شماره 54 موجود نیست
شماره تلفنهای تلفنخانه:۳-۰۷۱۴۲۵۴۱۳۸۰
اتاق
شماره داخلی
شماره مستقیم
ریاست
۱۰۲
۰۷۱-۴۲۵۴۱۳۸۵
معاون آموزشی
۱۰۳
۰۷۱-۴۲۵۴۱۳۸۷
حراست
۱۰۴
۰۷۱-۴۲۵۴۱۳۸۶
دبیرخانه
۱۰۵
-
کارشناس آموزش
۱۰۶
-
کتابخانه
۱۰۷
-
دفترنهاد رهبری
۱۰۹
-
کارشناس فرهنگی دانشجویی
۱۱۰
-
انبار
۱۱۱
-
حسابداری-کارگزینی
۱۱۲
-
گروه بهداشت و اپیدمیولوژی
۱۱۳
-
بسیج دانشجویی
۱۱۴
-
نگهبانی
۱۱۵
-
Voip خط
۷۱۸۵
-
Voip خط
۷۱۸۶
-

کلیه خدمات مربوط به مرسولات پستی این واحد توسط دفتر پیشخوان دولت نمایندگی آقای پژمان امیری به آدرس نورآباد ممسنی -کوچه پزشکان روبه روی مطب دکتر سجاد رضایی به شماره تلفن ۰۷۲۲-۴۲۴۴۳۱۳ صورت می گیرد.
 آدرس پستی:استان فارس-شهرستان نورآباد ممسنی-بلوار هفت تیر -جنب هلال احمر -کد پستی۷۳۵۱۸۹۵۳۴۵