متن استاتیک شماره 54 موجود نیست
مدیریت فرهنگی دانشجویی
 
نام ونام خانوادگی : دکتر سعید محمودی
تحصیلات: دکترای عمومی
شماره تماس:۰۷۱-۴۲۵۴۱۳۸۰ داخلی ۱۰۴
آدرس پست الکترونیکی:-


شرح وظایف:

۱-همکاری و نظارت بر فعالیت های تشکیل های دانشجویی دانشکده در راستای اهداف و ارزشهای نظام اسلامی و توسعه و سازندگی کشور
 
تبصره۱: فعالیت هایی همچون تشکل جلسات مشترک به منظور تبادل نظر و هماهنگ سازی، پیگیری نیازها و مسائل تشکل ها، طراحی و سازماندهی برنامه های مشترک بین تشکل ها از جمله موضوعات قابل تامل در این زمینه است

۲-تنظیم خط مشی ها و برنامه ریزی راهبردی دانشکده در زمینه دانشجویی، فرهنگی و تربیت بدنی با جلب مشارکت دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان در این زمینه
۳-برنامه ریزی عملیاتی فعالیت های فرهنگی دانشکده به منظور گسترش و تعمیق مبانی ارزشی در راستای خط مشی ها و برنامه های راهبردی دانشگاه و نظام جمهوری اسلامی

۴-هماهنگی فعالیت های فوق برنامه برحسب موضوع با بخش های مرتبط دانشگاه شامل دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، معاونت های دانشجویی- فرهنگی، پژوهشی و آموزشی و دفتر حراست
۵-برقراری روابط و همکاری با نهاد های فرهنگی و انقلابی خارج از دانشگاه از طریق هماهنگی با معاونت دانشجویی- فرهنگی دانشگاه و در راستای خط مشی ها و برنامه راهبردی دانشگاه

۶-برنامه ریزی و تلاش برای ایجاد گسترش پیوند فعال بین حوزه و دانشگاه
۷-مشاوره و مساعدت جهت حل مشکلات فرهنگی- رفاهی دانشجویان
۸-نظارت بر فعالیت ها و برنامه های فرهنگی، رفاهی، مشاوره ای، سیاسی و اجتماعی دانشجویان دانشکده
۹-پشتیبانی و پیگیری برای تامین منابع مورد نیاز برای برنامه های دانشجویی- فرهنگی

۱۰-تنظیم و ارائه گزارش عملکرد دوره ای و منظم به ریاست محترم دانشکده مربوطه و معاونت محترم دانشجویی فرهنگی دانشگاه در پایان هر ترم
 
کارکنان          
فروزان شایانی پور کارشناس فرهنگی  لیسانس بهداشت عمومی
نسرین  محمدیان کارشناس دانشجویی لیسانس تجهیزات پزشکی
سیده مهوش حسینی مسئول خوابگاه خواهران فوق لیسانس روانشناسی