متن استاتیک شماره 54 موجود نیست
معاونت آموزشی
 
نام و نام خانوادگی : مسعود یوسفی
مرتبه علمی : استادیار
 
مدرک تحصیلی : دکترای  تخصصی بهداشت محیط
معاونت آموزشی مجتمع از سال ۱۳۹۰ تا کنون 
 
 
آدرس پستی : نورآباد ممسنی-بلوار هفت تیر-جنب هلال احمر-مجتمع آموزش عالی سلامت ممسنی
 
شماره تماس : ۰۷۱۴۲۵۴۱۳۸۷
 
نمابر : ۰۷۱۴۲۵۴۱۳۸۷
 
پست الکترونیک : m_yousefi@sums.ac.ir
 
 
 
شرح وظایف:

اجرای طرح استاد مشاور در دانشکده
- - تنظیم شرح وظائف مدیران گروههای آموزشی
- - تشکیل هسته استعدادهای درخشان و نظارت بر عملکرد آنها
- - راند و بازدید بالینی از مراکز درمانی و بخشهائی که دانشجویان کارآموزی دارند.
- -پیگیری و مشاوره امور آموزشی و تحصیلی دانشجویان بصورت موردی
- -بررسی و پیگیری امور مربوط به تقاضای دانشجویان در خصوص انتقال ، میهمان ، انصراف از تحصیل و اخراج بر اساس ضوابط آموزشی موجود
- -بررسی لازم در امر نیاز سنجی کادر آموزشی جهت اعلام نیاز به معاونت آموزشی دانشگاه
- -بررسی و ارسال نتایج نهائی ظرفیت پذیرش دانشجو یان رشته های مختلف موجود در دانشکده به دانشگاه
- -نظارت بر حضور و غیاب اساتید دانشکده و تذکرات مورد لزوم
- -دریافت بخشنامه ، دستورالعمل و طرح در شورای آموزشی دانشکده و انجام اقدامات ضروری و ارسال پاسخ های ضروری مربوطه
- -نظارت بر حسن اجرای مقررات و ضوابط آموزشی دانشگاهی در دانشکده
- - برگزاری جلسات مستمر با دانشجویان رشته های مختلف جهت رسیدگی به امور آموزش و تحصیلی آنان
- -حضور در جلسات نقل و انتقالات دانشجویان در تابستان
- -نظارت بر حسن اجرای امتحانات میان ترم و پایان ترم
- - نظارت بر حسن اجرای روند ثبت نام دانشجویان
- - شرکت در شورای مدیران بیمارستانها جهت بحث و بررسی مشکلات بالینی
- -پیگیری امور مربوط به برگزاری هفته سلامت و روز معرفی دانشگاه